Zákon
o domácím násilí

Po více než 10 letech zkušeností se stávající právní úpravou ochrany obětí domácího násilí jsou zřejmé její mezery. Zákon o domácím násilí (Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, a další zákony v souvislosti s potíráním domácího násilí) má za cíl tyto mezery zacelit a systém pomoci obětem domácího násilí zlepšit. A to především zakotvením dosud chybějící právní definice domácího násilí. Iniciativa Pro bezpečný domov sdružuje politiky, odborníky, neziskové organizace a firmy, kteří jsou „pro“ zákon o domácím násilí.

Proč je zákon potřeba

JSME PRO

dostatečnou ochranu práv dětí v trestním řízení
Zákon navrhuje povinnost pracovníků OSPOD podat soudu návrh na ustanovení zmocněnce v trestním řízení, ve kterém je dítě obětí trestného činu.
Více zde

Domácí násilí v číslech

1 ze 3 žen

zažije během svého života některou z forem domácího násilí

Zdroj

TOPINKA, Daniel, ed. Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu: základní fakta a výsledky. Ostrava: SocioFactor, 2016. ISBN 978-80-906615-0-9.

1 ze 14 mužů

zažije během svého života některou z forem domácího násilí

Zdroj

TOPINKA, Daniel, ed. Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu: základní fakta a výsledky. Ostrava: SocioFactor, 2016. ISBN 978-80-906615-0-9.

50,7 %

případů domácího násilí se děje za přítomnosti dětí

Zdroj

TOPINKA, Daniel, ed. Domácí násilí z perspektivy aplikovaného výzkumu: základní fakta a výsledky. Ostrava: SocioFactor, 2016. ISBN 978-80-906615-0-9.

14,5 mld. Kč

každý rok ztrácejí veřejné rozpočty v důsledku domácího násilí

Zdroj

VŠETIČKOVÁ, Simona, Michal ZDĚNEK a Peter MOLNÁR. Analýza ekonomických dopadů domácího násilí. Praha: Ivy Street, 2017.

2 500

případů domácího násilí každý rok řeší pracovníci OSPOD v rodinách, kde vyrůstají děti

Zdroj

ÚŘAD VLÁDY ČR. Akční plán prevence domácího a genderově podmíněného násilí na léta 2019–2022. Praha: Úřad vlády České republiky. 2019.

Příběhy obětí

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua. it enim ad minim veniam,

Příběh 1

Vítr skoro nefouká a tak by se na první pohled mohlo zdát, že se balónky snad vůbec nepohybují. Jenom tak klidně levitují ve vzduchu. Jelikož slunce jasně září a na obloze byste od východu k západu hledali mráček marně, balónky působí jako jakási fata morgána uprostřed pouště.

Celý příběh

Zákon o domácím násilí podporují

Zákon podporují

Lorem ipsum dolor sit amet, tetur adipisicing elit, sed do eiusmod or incididunt ut labore et dolore agn aliqua. enim ad minim the

Harvey Specter Executive Chairman

Lorem ipsum dolor sit amet, tetur adipisicing elit, sed do eiusmod or incididunt ut labore et dolore agn aliqua. enim ad minim the

David Markers Executive Chairman

Lorem ipsum dolor sit amet, tetur adipisicing elit, sed do eiusmod or incididunt ut labore et dolore agn aliqua. enim ad minim the

William Sone Executive Chairman

Lorem ipsum dolor sit amet, tetur adipisicing elit, sed do eiusmod or incididunt ut labore et dolore agn aliqua. enim ad minim the

Harvy Specter Executive Chairman

Nejčastější dotazy

Iniciativa Pro bezpečný domov sdružuje politiky, odborníky, neziskové organizace a firmy, kteří se chtějí zasadit o přijetí zákona o domácím násilí, který je v současnosti připravován na Úřadu vlády ČR. 

Návrh zákona o domácím násilí je v současnosti připravován na Úřadu vlády ČR a zatím není veřejně dostupný.

Podle plánu legislativních prací vlády bude návrh zákona o domácím násilí (návrh zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s ochranou před domácím násilím) předložen ke schválení Vládě ČR nejpozději v červnu roku 2023. Předkladatelem návrhu zákona o domácím násilí bude předseda vlády a spolupředkladatelkou zmocněnkyně vlády pro lidská práva.

Navrhovaný termín vstupu zákona o domácím násilí v účinnost je 1. leden 2025.