Povinné odebrání zbraně pachatelům domácího násilí při vykázání ze společného obydlí s obětí

V čem je problém? 

Zjistí-li policie, že dochází k domácímu násilí, může násilnou osobu vykázat 10 na dnů z obydlí, které násilná osoba sdílí s obětí. Vykázaná osoba je povinna neprodleně opustit společné obydlí a vydat policii klíče od společného obydlí. Před tím je jí umožněno si za přítomnosti policie vzít ze společného obydlí věci sloužící její osobní potřebě, osobní cennosti a dokumenty. Institut vykázání je preventivním opatřením směřujícím k ochraně obětí domácího násilí. Pokud je násilná osoba legálním držitelem/držitelkou zbraně, je na volném posouzení policistů, zdali mají takovou zbraň násilné osobě ponechat, nebo ji mají odebrat, aby jí nebylo neoprávněně užito k násilí nebo pohrůžce násilím. Nejednoznačný rozsah povinnosti vykazujícího policisty vede k nekonzistentní aplikační praxi, což ve zvlášť rizikových případech domácího násilí může přispívat k riziku použití zbraně proti osobě ohrožené, ať už vůči partnerovi, dětem, nebo dalším blízkým osobám.

Jaké řešení zákon navrhuje?

Zákon o domácím násilí navrhuje zakotvit do zákona o Policii České republiky povinnost policisty odebrat vykazované osobě všechny jí držené střelné zbraně, střelivo a související doklady.

Jaká pozitivní změna po přijetí zákona nastane?

Zakotvení povinnosti policisty odebrat vykazované osobě všechny jí držené střelné zbraně, střelivo a související doklady se navrhuje proto, aby došlo ke sjednocení praxe vykazujících policistů a k předcházení riziku použití zbraně proti obětem domácího násilí s cílem ochrany života a zdraví oběti, dětí a dalších osob.