Dostatečná ochrana práv dětí v trestním řízení

V čem je problém?

Pokud je dítě obětí trestného činu, má právo na bezplatného zmocněnce, který dítě v trestním řízení zastupuje a hájí jeho práva. Pokud zmocněnce určuje soud, musí jim být kvalifikovaný advokát. Soud však zmocněnce určuje pouze v případech, kdy si ho nezvolí samo dítě, které je obětí domácího násilí. Praxe ukazuje, že se do role zmocněnců často určují sami pracovníci orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD), kteří kvůli nedostatečné právní kvalifikaci nemohou dostatečně chránit práva dítěte v trestním řízení.

Jaké řešení zákon navrhuje?

Zákon o domácím násilí navrhuje zakotvit do zákona o sociálně právní ochraně dětí povinnost pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) podat soudu návrh na ustanovení zmocněnce v trestním řízení, ve kterém je dítě obětí trestného činu.

Jaká pozitivní změna po přijetí zákona nastane?

Zakotvení povinnosti pracovníků orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD) podat soudu návrh na ustanovení zmocněnce v trestním řízení, ve kterém je dítě obětí trestného činu se navrhuje proto, aby děti před soudem vždy zastupovali kvalifikovaní advokáti, kteří umí dostatečně chránit jejich práva, a to včetně uplatňování nároků nezletilých na náhradu škody a nemajetkové újmy.